Circuit, ICT, Test Systems

ICT, AOI Karşılaştırması #3

Öncelikle ICT ve AOI kavramlarını açıklamak gerekirse;

 • ICT: In-Circuit Component Tester/Devre Üzerinde Komponent Test Sistemi dizgi sonrasında elektronik kartlar üzerindeki malzemelerin değerini ölçen, çalışırlığın, lehimlenmenin ve PCB yollarının elektriksel testini yapar.
 • AOI: Aoutomated Optical Inspection/Otomatik Optik Test dizgi sonrası PCB lerin fotoğraflarını çeker ve bu foroğraflar üzerinden çeşitli görüntü işleme teknikleri kullanarak PCB üzerindeki hataları tespit etmeye çalışır.

AOI testi bir PCB’yi güvenli bir şekilde test edebilmek için yeterli değildir. Bu yazıda AOI’ın üretim süreçlerinde neden tam güvenilir sonuç vermeyeceğinden bahsedilir. PCB testi için en doğru sonucu ICT ile alabilirsiniz. Böylece üretim sürecinizi en yüksek doğrulukta garanti edebilirsiniz.

Detaylı sorularınız için info@kiesrd.com

ICT’NİN AVANTAJLARI

 • ICT yöntemi ile kartın neredeyse tamamındaki malzemeler test edilir.
 • Arıza tespit/teşhis imkanı oldukça yüksektir.
 • Test elektriksel olarak yapıldığı için güvenilirliği yüksektir.
 • Diğer yöntemlere göre hız ciddi oranlarda yüksektir.

AOI’IN DEZAVANTAJLARI

 • Sadece görsel test yapar.
 • Değer ölçümü yapılamaz.
 • Komponent arızalarını tespit edemez.
Circuit, ICT, Test Systems

ICT, FCT Karşılaştırması #2

Öncelikle ICT ve FTC kavramlarını açıklamak gerekirse;

 • ICT: In-Circuit Component Tester/Devre Üzerinde Komponent Test Sistemi dizgi sonrasında elektronik kartlar üzerindeki malzemelerin değerini ölçen, çalışırlığın, lehimlenmenin ve PCB yollarının elektriksel testini yapar.
 • FCT: Function Test/Fonksiyon Testi elektronik kartın üretiminden sonra kart üzerindeki çeşitli fonksiyon bloklarını test eder.

Fonksiyon testi bir PCB’yi güvenli bir şekilde test edebilmek için yeterli değildir. Bu yazıda fonksiyon testine neden güvenilmeyeceğine dair bilgiler paylaşılmıştır. PCB testi için en doğru sonucu ICT ile alabilirsiniz. Böylece üretim sürecinizi en yüksek doğrulukta garanti edebilirsiniz.

ICT’NIN AVANTAJLARI

 • ICT yöntemi ile kartın neredeyse tamamındaki malzemeler test edilir.
 • Arıza tespit/teşhis imkanı oldukça yüksektir.
 • Test elektriksel olarak yapıldığı için güvenilirliği yüksektir.
 • Diğer yöntemlere göre hız ciddi oranlarda yüksektir.

ICT YAPILMAZSA

ICT testi yapılmazsa karşılaşılabilecek birkaç kötü durum aşağıda sıralanmıştır.

 1. DOĞRULTUCU DEVRELERDEKI DIYOTLARDAN BIRININ OLMAMASI GÖZDEN KAÇABILIR;

  • Körü diyotlardaki 4 diyotun da test edilmesi önemlidir. Bu diyotlardan biri bozulursa sistem FCT sırasında çalışabilir ancak uzun vadede sahadan geri dönüşler olabilir. Bunun farklı sebepleri olabileceği gibi ilk neden girişteki diyotların biri kullanılmayında tüm yüküm 2 diyota kalmasıdır. Çünkü bir diyotun çalışmaması eşi olan diyotun da çalışmasını engeller.
 2. Lehimsiz veya unutulan zener diyot;
  • Zener diyotlar bir çok topolojide koruma elemanı olarak kullanılır. Bunların içerisinde güç kısmı gibi önemli yerler vardır. Zener diyot bir sebeple takılmazsa gerilim seviyeleri kontrol edilemeyebilir. Bunun sonucunda devre topolojisine göre devrenin tamamı veya bir kısmı zarar görebilir. Örneğin devrenizi beslediğiniz hat ile ilgili unutulan bir zener FCT başladığı anda devredeki elemanları yapmanıza neden olur. Bunun haricinde bir şekilde FCT’den geçen ürünler sahada arızaya neden olabilir. Zener diyotlar koruma elemanları olduğu için kritik önem taşırlar.
 3. Lehimsiz veya unutulan kapasitör;
  • Devre üzerinde lehimsiz veya unutulan bir kapasitör olması kısa veya uzun vadede bir çok soruna yol açabilir. Bunun yanında kapasitör değerinde değişiklikler de ciddi sorunlara yol açabilir.
   SMPS devrelerindeki kapasitörler ana elemanlardandır. Anahtarlama sonrası gerilimi üzerinde biriktiren genellikle yüksek değerli kapasitörlerin olmaması devrenin tamamının bozulmasına neden olabilir. Çünkü bu kapasitenin olmaması çıkış geriliminin yüksek değerlere çıkmasına neden olur. Aynı zamanda bu kapasitenin olması gerekenden düşük veya ters takılmış olma durumu da devrenin çalışmasını etkiler ve sıkıntılara yol açabilir. Devrenizin güvenilirliğini arttırmak için bu elemanların ölçülmesi çok önemlidir. Yanlış değerli veya lehimsiz bir kapasitörün FCT testinde yol açacağı sonuç kartın tamamen bozulması olur. Değer farklılığından FCT’yi geçen bir kart ise sahada yeterince güven vermez.
 4. Transformatör, Röle sargısı, Filtreler;
  • Sargılar ile ilgili içsel hatalar FCT testinde kendini göstermeyebilir. Örneğin 24V luk bir röle yerine 12V luk bir röle takılırsa bunun tespiti için FCT yetersizdir ancak uzun vadede kesinlikle sıkıntıya neden olur. Böyle bir hatanın sonucu tüm ürünleri toplatmak olur. Aynı durum bir trafo sargısında karşılaşılabilir. Örneğin trafo olması gerekenden ince bir telle sarılmışsa FCT’yi geçip sahada sıkıntı çıkarabilir. Bunlar ICT sistemi ile tespit edilir ve başka bir şeye zarar vermeden önlem alınır.

ICT testi FCT ye göre kat kat hızlıdır. Örnek olarak bir SMPS devresini ele alırsak gücü verip kapasitörlerin dolması, bu kaynaktan güç çekmeye başlaması ve sistemin çalışarak devre üzerindeki işlemlerin yapılması… Bunlar devrenin yapısına göre farklılıklar gösterebilir ve uzun süreler alabilir. ICT testinde ise komponentler milisaniyeler mertebesinde test edilir.

Sorularınız için yorum kısmını veya info@kiesrd.com‘u kullanabilirsiniz
Circuit, ICT, Test Systems

ICT – Devre Üzerinde Komponent Test Sistemi #1

ICT – Devre Üzerinde Komponent Test Sistemi dizgi sonrası elektriksel olarak malzeme kontrolü yapan bir kontrol sistemidir. Bu test seri üretim elektronik dizgi bantlarında kontrol için kullanılır.

ICT zamandan tasarruf sağlar ve bunun yanında alternatifi olan AOI’a göre daha güvenilir sonuçlar üretir. Böylece dizgi hatlarında ICT kontrolünü tercih eden üreticiler zamandan tasarruf ederler.

Kies ICT yerli ve özgün bir tasarımdır. Bunun yanında en yenilikçi malezemelerle tasarlandığı için masa üzeri kullanıma uygun ve tek bir USB kablosu ile çalıştırılabilen bir sistemdir.

Kies ICT’yi devreye almak için devreye özel test yatağı yaptırılır. Bu yatağa test pinleri yerleştirilir ve Kies ICT’nin bağlantı kabloları montajlanır. Devreye özel test dokümanı oluşturulur ve bilgisayardaki arayüz programı ile test başlatılır.

Arayüz tamamen kullanıcı odaklıdır. Test görevlisi sadece ürünü seçip barkodu girer ve ilgili test butonuna basar. Kies ICT sistemi tüm kontrolleri otomatik olarak yapar ve sonuçları raporlar. Raporlarda ürün barkodu, test tarihi ve saati yazılır. Raporun içeriğinde ise tüm test edilen malzemelerin listesi yer alır. Böylece geriye dönük incelemelerde çok faydalı olur.

Kies ICT arayüzünde iki farklı kart için iki farklı bölüm vardır. Bu iki kartın tek test yatajında farklı farklı raporlanmasını sağlar. Bu sistem çift karttan oluşan cihazlarda zamandan kazanmak için geliştirilmiştir.

Kies ICT ile ilgili tüm detaylar gelecek yazılarda paylaşılacaktır.

Satın almak veya soru sormak için info@kiesrd.com‘a mail atabilirsiniz.