Kategorisiz

Servo Motor #TK #10

Servo motorlar bir sürücü ile kontrol edilen ve motor içerisinde devre ve pozisyon sensörü bulunduran özel motorlardır. Kontrol noktasında bu motorların en önemli özelliği pozisyon girişi ile çalışmasıdır. Temelde dönme hareketini veren yapı ise DC motordur. Aşağıda çeşitli endüstriyel ve basit seviyede servo motorlar gösterilmiştir.

Servo motorlar genellikle 50 Hz lik sinyallerle kontrol edilir. 20ms’lik periyot içerisinde 1ms’lik pulse 0 açı değerine karşılık gelir. 2ms ise maksimum açı değeridir. Servo motor bu aralıkta (1ms-2ms) periyot sabit kalmak şartıyla doğrusal/lineer olarak değişir.

Servo motorun kontrol yapısı aşağıda verilmiştir.

Kategorisiz

DC Motor #TK #8

Motorlar genel olarak elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren yapılardır.

DC motor, doğru akımla çalışan ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren yapılardır. Aşağıda çeşitli DC motor örnekleri verilmiştir.

Yukarıda verilen hareketli görselde DC motorun nasıl çalıştığı gösterilmiştir. Sargılar enerjilendirildiğinde manyetik özellik kazanır ve motorun çevresindeki sabit mıknatıslar tarafından itilir. Bu hareket DC güç verildiği sürece devam eder. Motor enerjisi verildiğinde sargıların manyetik yükleri renklerle gösterilmiştir.

DC motorlar bir çok alanda kullanılabilir.

Kategorisiz

Trafo #TK #7

Transformatör ya da kısa adıyla trafo iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir.

En temel trafo bir giriş bir çıkış barındırır. Bu temel yapı aşağıdaki gibidir.

Temel trafo yapısında birincil tarafa uygulanan sinyalin çıkışa etkisi ideal bir trafo için aşağıdaki formülle hesaplanır. Bu hesap trafonun yapısına, çekirdeğine, sarım tarzına göre farklılık gösterebilir.

VP*NS=VS*NP

Trafolar kullanım yerine, gücüne, giriş/çıkış sayısına, çekirdek malzemesine göre bir çok farklı tipte üretilmektedir.